Neked is jogod van hozzá – projekt az információszabadságért

2024. 07. 08.

Az információszabadság hazai helyzetének feltárására irányult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) projektje, ami a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) keretében valósult meg. A hiánypótló kutatás célja az volt, hogy átfogó és tudományos alapon térképezze fel az információszabadság, mint alkotmányos alapjog magyarországi állapotát.

A NAIH a személyes adatok védelme mellett a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzéséért és elősegítéséért is felel. A kutatásban az információszabadság, mint közszolgáltatás jelenik meg. Ez minden olyan szolgáltatást magában foglal, ami az emberek közös érdekét, folyamatos szükségleteinek ellátását szolgálja és ezek működtetésért, biztosításáért az állam, illetve valamilyen állami szerv vagy a helyi önkormányzat felelős.

Az információszabadság hazai gyakorlatának feltérképezése és hatékonyságának növelése című projektben első lépéseként feltárták és megfogalmazták az átláthatóságot hátráltató lehetséges tényezőket. Ezt követte a kutatások és felmérések megvalósítása, amelyek során megvizsgálták az egyes adatközlők közzétételi kötelezettségének megvalósulási gyakorlatát, a közérdekűadat-igénylések teljesítésével kapcsolatos gyakorlatokat, és az adott közfeladattal összefüggő általános tájékoztatási gyakorlatokat. Ezek után a kutatási eredményekre alapozva javaslatokat és ajánlásokat fogalmaztak meg a döntéshozók és jogalkotók részére, illetve kidolgozták a szükséges beavatkozásokat, optimalizációs folyamatokat és eszközöket.

Emellett a projekt keretében lehetőség nyílt az információszabadság tématerületével foglalkozó, tájékoztató funkciókat ellátó önálló portál fejlesztésére, amelynek elsődleges célja, hogy népszerűsítse az információszabadságot mint alapjogot, valamint hozzájáruljon ahhoz, hogy ez a terület hasonlóan közismert legyen az állampolgárok körében, mint az adatvédelem.

A projekt feladata és ezáltal célja is volt civil szervezetek bevonása a megvalósításba, így a konzorcium részéről 64 civil szervezet vett részt a programban. A kutatások megvalósítása révén kirajzolódtak az információszabadság érvényesülésének folyamatában azon tématerületek, melyek több figyelmet érdemelnek, így alkalmassá váltak arra, hogy konkrét útmutatók és ajánlások formájában kerüljenek fókuszba. A kutatás eredményei egyértelműen megerősítették, hogy az információszabadság, mint alapvető jog jobb érvényesítéséhez mind az adatigénylői, mind pedig az adatkezelői oldalon változásokra van szükség. A kutatási jelentések, majd a kutatásokhoz kapcsolódó adatfelvételek és egyéb input tevékenységek megvalósítását követően elkészültek az összefoglaló kutatási jelentések.

A program a KÖFOP-2.2.6-VEKOP-18-2019-00001 projekt keretében, európai uniós forrás bevonásával valósulhatott meg.

További részletek a támogatott projekt keresőben:Tovább

Hírlevél

© 2023 Fejlesztési hírek

Megszakítás