Tanuljunk a könyvtárban!

2024. 06. 19.

Nagyszabású infrastruktúra-fejlesztés keretében újultak meg a tanulást, oktatást, kompetenciafejlesztést és ismeretterjesztést segítő könyvtári terek Zalaegerszegen.

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zala vármegye legnagyobb nyilvános könyvtáraként kulcsszerepet tölt be Zalaegerszeg és vonzáskörzete, valamint a vármegye kulturális életében. A széles kapcsolatrendszerrel bíró intézmény a város és a megye iskoláival, óvodáival, közgyűjteményekkel, alapítványokkal, civil szervezetekkel ápol kapcsolatot. Fontos szerepe van a nem formális és informális, tanórán kívüli tanulási alkalmak biztosításában, amelyek során az olvasásra nevelésen és kulturálódáson túl a szocializációs törekvések is helyet kapnak. A Könyvtár tanulást segítő és kulturális programjai a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt szólnak.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból támogatott, A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése című projekt keretében mintegy 82 millió forint támogatásból történt meg a könyvtárban és két tagintézményében (József Attila Városi Tagkönyvár és Apáczai Csere János Tagkönyvtár) a köznevelést és az egész életen át tartó tanulást segítő könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges infrastrukturális feltételek fejlesztése.

A meglévő oktatási célú helyiségek átalakításával, korszerűsítésével, akadálymentesítésével az újonnan kialakításra került változatos, több funkcióval bíró terek még alkalmasabbá teszik a könyvtárt arra, hogy színvonalas és sokrétű, a tanulást támogató programokat valósítson meg. Igazodva a felhasználói igényekhez, az olvasóterem modernizálásával alkalom nyílik csendes egyéni tanulásra, zenehallgatásra, internethasználatra, de akár csoportos tanulásra, kiscsoportos rendezvényekre is. Helyismereti szolgáltató tér támogatja a helytörténeti kutatást, e-kutatást, számítógépek és digitalizáló eszközök segítségével. A többfunkciós előadóterembe előadásokat, gyermekfoglalkozásokat, internetes oktatást, kiállításokat lehet szervezni. A gyermekfoglalkoztató óvodás és általános iskolás, valamint tizenéves korosztály számára olvasó- és játéksarokként működik, ami tematikus könyvajánló polcokkal, kényelmes ülő- és foglalkoztató sarokkal várja a kiskorú és kamasz látogatókat.

A modern bútorzattal és az IKT eszközökkel felszerelt terek biztosítják a korszerű információs szolgáltatások folyamatos rendelkezésre állását, valamint hozzájárulnak a könyvtár társadalmi szerepvállalását erősítő és támogató programok, közösségi rendezvények népszerűsítéséhez.

1-Olvasoterem-es-klubovezet-zenei-szolgaltato-ter-2

kép 1 / 5

A program az EFOP-4.1.8-16-2017-00046 projekt keretében, európai uniós forrás bevonásával valósulhatott meg.

További részletek a támogatott projekt keresőben:Tovább

Hírlevél

© 2023 Fejlesztési hírek

Megszakítás