Célzott programokkal segítették a szenvedélybetegségek megelőzését Békés vármegyében

2023. 12. 20.

Komplex prevenciós programokkal segítették Békés vármegyében a szerhasználat megelőzését, az ártalomcsökkentést, valamint a szerfogyasztó fiatalokkal foglalkozó szervezetek és intézmények munkájának összehangolását az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) egyik figyelemre méltó projektén keresztül. Az európai uniós támogatás eredményeként, a projekt időtartama alatt 21 különböző programelemmel közel 400 aktivitás valósulhatott meg.

A MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület, felismerve a kábítószer-használattal kapcsolatos egyéni és társadalmi kockázatok, károk kezelésének szükségességét, már a megalakulásakor az illegális szerhasználat csökkentését tűzte ki célul. A Széchenyi 2020 program keretében támogatott projektje a kábítószer-fogyasztás megelőzését, illetve az ártalomcsökkentést segítette, amihez elengedhetetlen a széles körű prevenciós tevékenység, a felépülésre fókuszáló szemléletmód és a reintegráció megerősítése. A megvalósítás során kiemelt hangsúlyt kapott a szerhasználó fiatalokkal foglalkozó szervezetek és intézmények együttműködésének kialakítása és fejlesztése, valamint a helyi összefogás erősítése a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum bevonásával, a párhuzamos beavatkozások csökkentésével és a közösségi kohézió erősítésével.

Mindezek érdekében elsősorban az információátadásra, a különböző pszichés magatartásokra, az önismeretre, a családok bevonására, illetve a fiatalok és környezetük megszólítására dolgoztak ki komplex programokat a szakemberek. Az elsődleges célcsoportot a 14-18 év közötti, alapvetően a kábítószer vagy bármilyen szer szempontjából veszélyeztetett fiatalok és az ő hozzátartozóik alkották, ugyanakkor kiemelt figyelmet fordítottak a hátrányosabb helyzetű csoportok megszólítására is.

A kétéves projektidőszakban 21 különböző elemmel közel 400 program valósult meg azon szervezetek – elsősorban a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok, az iskolák és más intézmények, civil szervezetek – bevonásával, amelyek a kábítószer-probléma vagy szenvedélybetegség szempontjából bármilyen módon kapcsolódnak az elérni kívánt fiatalokhoz és környezetükhöz.

Magyarországon az állatasszisztált aktivitások és terápiák egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Bizonyos állatok érintése, látványa már önmagában segít oldani a feszültséget, amire a projekt megvalósítása során építettek is a szakemberek. Ezen túl az önismeret, a kommunikációs készségek, valamint a konfliktuskezelés fejlesztése is kiemelt célként fogalmazódott meg.

A MI-ÉRTÜNK szakemberei önsegítő csoportokat alakítottak, háromnapos táborokat szerveztek, Békés vármegyében pedig egy roadshow keretében információátadással segítették a lehetséges érintetteket, tájékoztatva őket a különféle szerekről és szenvedélybetegségekről, valamint az elérhető életvezetési, illetve alternatív terápiákról.

A 24 hónapon át tartó projekt eredményeként készült egy helyi akcióterv is, amely a további megelőzési és szolgáltatásszervezési feladatok tervezéséhez nyújt biztos alapot, emellett a jövőben hasznosítható információkat szolgáltat a hosszú távú hatások eléréséhez. Ezen felül a 2021 szeptemberétől 2024 decemberéig tartó időszakban támogatja a program nyomon követését, valamint az emberi és anyagi erőforrások folyamatos, fenntartható biztosítását és fejlesztését.

A program az EFOP-1.8.7-16-2017-00019 projekt keretében európai uniós forrás bevonásával valósulhatott meg.

További részletek a támogatott projekt keresőben:Tovább

Hírlevél

© 2023 Fejlesztési hírek

Megszakítás