Csatornabővítéssel védték meg a Felső-Tisza-vidék élővilágát

2023. 11. 14.

Az ökoszisztéma megóvásáért, a védett növények és állatok helyzetének javításáért végezték el a Szabolcsveresmart-Kisvárda vízpótló csatorna rekonstrukcióját. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) forrásaiból megvalósult projekt során 113 ezer köbméternyi földet mozgattak meg, és 90 ezer négyzetméteren hajtottak végre vízzáró burkolást a csatornán.

A biodiverzitás megőrzése kritikus kérdéssé vált hazánkban is, kiemelkedően igaz ez a szárazsággal sújtott Felső-Tisza-vidékre. A vízhiány miatt a környező tavak és csatornák mesterséges vízpótlást igényelnek, hogy megőrizzék a természeti kincseket, illetve támogassák a növény- és állatvilágot. A Szabolcsveresmart-Kisvárda vízpótló csatorna kulcsfontosságú eleme a rendszernek, mert összeköti a Rétközi-tavat és a Nádas-tavat. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósága a természetmegőrzése és a védett fajok kipusztulásának megakadályozása érdekében nyújtott be pályázatot a Felső-Tisza-vidék vizes élőhelyeinek természetvédelmi helyreállítása címmel.

Az európai uniós támogatás segítségével biztosították az érintett területek ökológiai vízpótlását a Szabolcsveresmart-Kisvárda vízvezetési vonalon, ezzel pedig megteremtették az ideális feltételeket az itt honos védett fajok, illetve közösségi jelentőségű élőhelytípusok helyzetének javításához. A beruházás indokolt volt, hiszen a 2011 óta tartó csapadékhiányos időszakban kiszáradt a Rétközi-tó, illetve süllyedt a talajvízszint. Ezek a változások veszélyeztették az egész ökoszisztémát.

A csatorna rekonstrukciója elengedhetetlen volt a korábbi állapotok legalább részleges helyreállításához, illetve a Kisvárdai Gyepek természetmegőrzési terület állapotának rehabilitációjához. A projekt központi eleme volt a Kisvárda melletti Nádas-tó vízhez juttatása, amely olyan közösségi jelentőségű fajok számára jelent életteret, mint a réti csík, a szivárványos ökle, a dunai tarajosgőte, a vöröshasú unka, a mocsári teknős vagy a vidra. A megújuló természeti környezetet a nemzeti park más területein már évtizedek óta alkalmazott biológiai kezelésekkel biztonságosabban, egyszerűbben lehet fenntartani.

A projekt megvalósítsa során 2018 és 2022 között elvégezték a Szabolcsveresmart-Kisvárda vízpótló csatorna kotrását és szelvénybővítését, a töltésépítést, a stabilizált korona, valamint a vízkár-elhárítási helyszínek kialakítását – mindezt egy közel hét kilométer hosszú szakaszon. A kotrás során 113 ezer köbméter földet mozgattak meg, kiépítettek összesen 27 átereszt, zsilipet és fenékküszöböt, illetve 90 ezer négyzetméteren végezték el a csatorna és a medencék vízzáró burkolását.

A projektnek köszönhetően olyan élőhelyszigetek jelentek meg újra, amelyek megőrizték a korábban nagy kiterjedésben és számban jelenlévő természeti értékeket. Emellett a beruházás lehetőséget teremt arra is, hogy a későbbiekben a vízpótló rendszer nyomvonalához közel elhelyezkedő vizes élőhelyek (mocsárrétek, mocsarak, lápok) vízpótlási struktúrája is kiépülhessen.

DSC_8497b

kép 1 / 2

A program a KEHOP-4.1.0-15-2016-00085 projekt keretében, európai uniós forrás bevonásával valósulhatott meg.

További részletek a támogatott projekt keresőben: Tovább

Hírlevél

© 2023 Fejlesztési hírek

Megszakítás