Segítség a születéstől a foglalkoztatásig

2023. 11. 10.

 A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program támogatásával valósította meg Jelenlét modellprogramját hazánk leghátrányosabb településein a Kunhegyesi járásban. A program hozzájárult a gyermekek esetleges fejlesztési szükségleteinek korai felismeréséhez, az iskolaelhagyók számának csökkenéséhez, segítséget nyújtott a kisgyermekes szülők részére és lehetőséget biztosított a projektben dolgozó vagy érintett szakemberek szakmai kapcsolataink erősítéséhez, szemléletformálásához is.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2015 óta van jelen a Kunhegyesi járásban (iskolafenntartóként, szociális szereplőként, valamint foglalkozásszervezőként), mely Magyarország 4. leghátrányosabb helyzetű járása. Megkezdett munkájuk során lehetőségük volt feltárni a legsürgetőbb problémákat, így egy összetett, minden kérdéskörre kiterjedő, „diagnózisalapú” felzárkózási stratégiát tudtak megvalósítani a Segítő jelenlét születéstől a szakképzésig a Kunhegyesi járásban c. projekt keretében.

A térségben a végzettség nélküli iskolaelhagyás korábban aggasztó méreteket öltött, különösen két település, Tiszabő és Tiszabura tekintetében. Ott évfolyamonként alig 2-3 fiatal végezte el a középiskolát. Ennek megoldására többek között mentorrendszert vezettek be; a középiskolások számára tanodajellegű szolgáltatást indítottak; a szabadidő értelmes eltöltését, illetve pozitív mentálhigiénés folyamatokat elősegítő szolgáltatásokat nyújtanak; prevenciós intézkedéseket folytatnak; valamint pályaorientációs tevékenységet végeznek 7.-8-osok részére.

A járásban a szakemberhiány is jelentős, továbbá a meglévő szakemberekhez és szolgáltatásokhoz való hozzájutás is nehézségekbe ütközik. Ezért a Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét módszertana értelmében szociális szolgáltatásokat, ún. Jelenlét-pontokat szerveztek két településre.

A térségben magas a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, illetve védelembe vett gyerekek aránya, a születés körüli rendellenességek száma, valamint a korai diagnózisok elmaradása. Ennek megoldására a helyi védőnők bevonásával foglalkozásokat szerveznek a kisgyermekes szülők részére; továbbá babaklubokat indítottak, ahol a szülők kötetlenül tudnak kapcsolatot teremteni a védőnőkkel.

További cél volt a járási szakmai kapcsolatok erősítése, a szakemberek közötti együttműködés intenzitásának növelése és a Jelenlét szemléletének, módszertanának elterjesztése, melyek egyben a projekt fenntarthatóságának biztosítékai is.

A Kunhegyesi járásban elindított modellprogramban szerzett tapasztalatok alapján, a diagnózisalapú módszerrel folytatódik a romák felzárkóztatása az ország leghátrányosabb helyzetű településein.

A tiszaburai és tiszabői fejlesztések az EFOP-1.5.1-17-2017-00002 projektnek köszönhetően, európai uniós forrás bevonásával valósulhattak meg.

Részletekért kattints a projekt adatlapjára! Tovább

Hírlevél

© 2023 Fejlesztési hírek

Megszakítás