Gyepvédelem mellett gyarapodott a hucul lótenyészet az Aggteleki Nemzeti Parkban

2023. 11. 06.

Az Aggteleki-karszton szabad tartásban élő hucul lóállomány szakaszolt legeltetésével jelentős eredményeket mutatott fel az Aggteleki Nemzeti Park igazgatósága a gyepes élőhelyek megőrzésében, ezáltal lehetővé tette a ménes növekedését is. Az ezt elősegítő projekt a 2014 és 2020 közötti európai uniós támogatási időszakban, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program által biztosított forrásból valósult meg.

A hucul ménes az Aggteleki Nemzeti Park egyik jellegzetessége. Az Aggteleki-karszton szabadtartásban élő lóállomány az ország első számú tenyészetének számít, ezért kiemelt jelentőséggel bír a lovak legeltetése szempontjából fontos, de ugyanakkor sérülékeny és értékes gyepes élőhelyek megőrzésében. Az igazgatóság 2016 és 2022 között Aggtelek, Égerszög, Jósvafő, Szin, Szinpetri és Teresztenye települések határában szakaszolt legeltetéssel és az ehhez szükséges infrastruktúra kiépítésével érte el, hogy mindkét cél egyszerre valósulhasson meg. Ehhez a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) biztosított vissza nem térítendő támogatást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a magyar állam társfinanszírozásával.

A huculok 1986-ban jelentek meg az Aggteleki Nemzeti Parkban. Akkor néhány kanca került ide fajtafenntartási céllal, napjainkra viszont a lovak száma meghaladta a kétszázat. A lóállomány nemzeti kincs, ám korábban az infrastruktúra nem tudott a ménes növekedésével arányosan fejlődni. Ezt az elmaradást pótolta az a projekt, amelynek részeként 573 hektáron alakították ki a szakaszolt, pásztoroló legeltetés feltételeit az állatállomány kiszolgálása érdekében. A szakaszolt legeltetésnek köszönhetően a területre jutó terhelés eloszlása tervezhető és betartatható. Emellett beszerezték a szükséges eszközöket, például mobil karámrendszert és mobil villanypásztorokat, illetve kiépítették a kiszolgáló létesítményeket is. A fentiek elengedhetetlenek voltak a terület ökológiai jelentőségének, mozaikosságának megőrzéséhez és a lóállomány biztonságos fenntartásához.

Szinpetri községben egy 1500 körbálára méretezett szénatároló és egy 400 köbméteres kapacitással rendelkező trágyatároló épült, amelyek a területen az összes állattartó telephelyet kiszolgálják. A Szin község mellett fekvő Csemer-völgyben és a jósvafői Gergés-bércen a lovak gondozására lehetőséget nyújtó, a kedvezőtlen időjárás esetén menedéket jelentő, három oldalról zárt esőbeállók épültek, utóbbi helyszínen megújult a faszerkezetes istálló és a karám. Szinben építettek egy gépszínt és gépmosót, amelyek alkalmasak az állattartás során használt gépek tárolására, karbantartására, valamint itt helyezték el az új takarmánytároló silókat is.

A KEHOP-projekt komplex megvalósításával nem csupán a legeltetés feltételei, a gyepes élőhelyek ökológiai állapota, illetve az itt honos, jelentős részben védett állatfajok életfeltételei javultak az Aggteleki Nemzeti Park területén, hanem a hucul ménes gondozásához szükséges infrastruktúra is kiépült.

Szinpetri-szenatarolo-es-tragyatarolo

kép 1 / 6

A beruházás a KEHOP-4.1.0-15-2016-00049 projekt keretében, európai uniós forrás bevonásával valósulhatott meg.

További részletek a támogatott projekt keresőben: Tovább

Hírlevél

© 2023 Fejlesztési hírek

Megszakítás