1635 új vállalkozás létrejöttét segítették a Dél-Alföldön

2023. 11. 14.

Oktatással és vissza nem térítendő anyagi támogatással segítették 30 év alatti fiatalok, illetve 30 év feletti álláskeresők vállalkozóvá válását a Dél-Alföldön. A 2014 és 2020 közötti európai uniós támogatási időszakban megvalósított projekt során 1635 új vállalkozást hoztak létre Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád vármegyében.

Alaposan megmozgatta az érvényesülés útját kereső emberek fantáziáját az a pályázati felhívás, amely a dél-alföldi fiatalok és álláskeresők vállalkozóvá válását volt hivatott segíteni, hiszen több ezren érdeklődtek a lehetőség iránt, végül pedig 1795-en el is kezdték a képzést. A régióban a Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület (DARTKE) irányította konzorciumvezetőként a képzési tevékenységet és a mentorálást. A pályázat kifejezett célja egyrészt a 30 év alatti fiatalok, másrészt a 30 év feletti álláskeresők megszólítása volt.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP), az Európai Szociális Alap vissza nem térítendő támogatásával lebonyolított projekt célkitűzései között szerepelt a fiatalok fenntartható munkaerőpiaci integrációja, leginkább azoké, akik nem vettek részt sem a foglalkoztatásban, sem az oktatásban. Különös figyelmet fordítottak a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett, illetve hátrányos helyzetű közösségekből származó 30 év alattiakra. A 30 év felettiek is pályázhattak, hiszen a projekt magába foglalta a munkakeresők foglalkoztatáshoz való hozzáférésének elősegítését, valamint a tartósan munkanélküliek képzését is.

A jelentkezők túlnyomó többsége, 1742 fő tett sikeres vizsgát 2019 és 2022 között, azt megelőzően az érintettek egy intenzív, kilencnapos, 80 órás oktatáson vettek részt. A képzésen a vállalkozásindításhoz nélkülözhetetlen gazdasági ismereteket sajátíthatták el a hallgatók, megtanultak üzleti tervet írni, valamint hasznos gyakorlati útmutatásokban részesültek a rájuk váró adminisztrációs feladatok kapcsán. Minden, az induláshoz és a fennmaradáshoz szükséges tudásanyagot megkaptak a vállalkozásuk megalapításához, amely által önfoglalkoztatóvá válhattak.

A dél-alföldi régióban a projekt részeként 1635 vállalkozás jött létre, ezek döntő többsége a kisadózó egyéni vállalkozói formát választotta, de megalapult közel száz korlátolt felelősségű társaság is. A 30 alatti, vállalkozói szemlélettel rendelkező fiatalok közül 1111 fő, a 30 év feletti álláskeresők esetében pedig 524 fő létesített egyéni vagy társas vállalkozást.

A képzés és a mentorálás mellett a teljes projektidőszak alatt ügyfélszolgálat állt a résztvevők rendelkezésére, míg a vállalkozás megalapítása után a DARTKE figyelemmel kísérte a vállalkozások előmenetelét, kérés esetén pedig tanácsadással nyújtott segítséget azok sikeres működtetéséhez. Az újonnan létrejött egyéni vagy társas vállalkozások vissza nem térítendő anyagi támogatásra pályázhattak a Magyar Államkincstárnál, ezt a vállalkozás első évében saját bérükre fordíthatták, később a kapcsolódó költségeket, például az eszközvásárlást vagy az irodabérlést fedezhették belőle.

A program a GINOP-5.1.9-17-2017-00003 projekt keretében európai uniós forrás bevonásával valósulhatott meg.

További részletek a támogatott projekt keresőben: Tovább

Hírlevél

© 2023 Fejlesztési hírek

Megszakítás