A segítség létkérdés! – Még korszerűbb kríziskezelő szolgálatok fogadják a bajba került emberek segélyhívásait

2024. 01. 19.

Egy jól megfogalmazott kérdés, egy külső szemszögből adott útmutatás és a lelki támogatás krízishelyzetekben életet menthet. Ennek jegyében valósult meg a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. Kapcsolj egyből! elnevezésű projektje, a 2014 és 2020 között európai uniós támogatási időszakban rendelkezésre álló források bevonásával. A Széchenyi2020 program által támogatott fejlesztés magába foglalta a lelkisegély-szolgálatok munkájának összehangolását, az ott dolgozók szakmai továbbképzését és a működést támogató informatikai környezet korszerűsítését is.

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (CSBO) kiemelt projektjeinek elsődleges célja a család- és népesedéspolitikai eszközök, illetve családtámogatások kialakítása, működtetése. A társaság olyan jelentős feladatokat tudhat magáénak, mint például a párkapcsolati erőszak elleni hatékony fellépést elősegítő nemzeti stratégia kialakítása. Ennek megvalósítását szolgálja a Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése elnevezésű projekt. A Kapcsolj Egyből! néven ismertté vált fejlesztés az Európai Unió támogatásával, több együttműködő partner – köztük az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének tagszolgálatai, illetve az Ifjúságért Mentálhigiénés Szövetség – bevonásával valósult meg.

A kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem áldozatainak minél hatékonyabb segítését, valamint a súlyos krízishelyzetek kialakulásának megakadályozását a projektgazda három meghatározó intézkedéssel kívánja támogatni. Ezek közül az első a CSBO szervezeti egységeként működtetett Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (OKIT) fejlesztése volt. A szolgálat elsődleges célja, hogy segítsen mindazoknak, akik kapcsolati erőszak, gyermekbántalmazás, prostitúció vagy emberkereskedelem kárvallottjaivá váltak, egyúttal ha kell, gondoskodjon az elhelyezésükről, valamint azonnali összeköttetésükről a segítő szakemberekkel.

A projekt második alkotóeleme az ágazat szakmai fejlesztése. Ennek keretében a CSBO coaching és szupervíziós szolgáltatást biztosított a kríziskezelő szolgálatok munkatársainak, a lelkisegély-telefonszolgálatoknál dolgozó 200 önkéntes szakember pedig egységes protokollt és továbbképzési lehetőséget kapott. További képzésekkel támogatták a gyermekvédelmi jelzőrendszer különböző ágazataiban tevékenykedők, valamint a személyes gondoskodást végzők munkájának összehangolását, növelve ezzel a hatékonyabb együttműködést.

Az említett fejlesztések mellett a szakemberek arra törekedtek, hogy minél többen megismerjék a segítségkérés lehetőségeit, ezek között az OKIT kínálta segítségnyújtási formákat. Ennek megfelelően fontos szerepet kaptak a kommunikációs kampányok és a lakossági kitelepülések, amelyek feladata elsősorban a segítő telefonszámok és a rendelkezésre álló csatornák bemutatása volt – különösen a kiemelten veszélyeztetett, 16-29 éves korosztályt kívánták megszólítani. A projekt keretében megvalósult informatikai fejlesztéseknek köszönhetően a telefonhívások mellett már e-mailen és chatszolgáltatáson keresztül is elérhetőek a segítők.

A fejlesztés az EFOP-1.2.4-VEKOP-16-2016-00001 projekt keretében európai uniós forrás bevonásával valósulhatott meg.

További részletek a támogatott projekt keresőben: Tovább

Hírlevél

© 2023 Fejlesztési hírek

Megszakítás