Ismét sokszínű növény- és állatvilágnak ad otthont Pest vármegye korábban szikes tája

2024. 01. 22.

A természet-megőrzést célozta meg a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának projektje, ami a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) támogatásával valósult meg. Ennek során egyrészt fejlesztették az Egreskátai-major állattartó telepét, másrészt a pályázat keretében kialakított, csatornákra épített létesítmények megtarthatják a tájban a vizet, ami újra élő- és pihenőhelyül szolgál a különböző növény- és állatfajok számára.

„A kiemelt jelentőségű, országosan ritka pannon szikes, vizes élőhelyek rekonstrukciója Gerje-Perje-síkon” című európai uniós projekt keretében Jászkarajenőtől Galgahévízig összesen 13 helyszínen, 9 vízfolyás mentén épültek vízkormányzó műtárgyak. Ezek szabályozottan képesek a vizet kijuttatni a régi, vadvízi medrekbe, éraljakba, szikes laposokba és láprétekre. A Körös-ér közel egy évszázadon át száraz medrét a fejlesztésnek köszönhetően rövid idő alatt élesztette újjá a víz. A pályázat megvalósítása során kiemelt jelentőséggel bírt a természet-megőrzési és madárvédelmi területeken található vizes élőhelyek vízellátásának biztosítása, valamint a hosszabb ideig tartó felszíni vízborítás elérése. A beavatkozások kedvező hatással lesznek a területek talajvíz- háztartására is, emellett a korábban kopár táj immár nyüzsgő életnek ad otthont: itt pihennek meg a vándormadarak, ismét megjelent a területen a piroslábú cankó, a gólyatöcs és különböző kétéltűek is.

Az ökológia sokszínűséget szolgálja a projekt másik eleme is. Az európai uniós pályázat keretén belül végzett telephelyfejlesztés eredményeként magas színvonalú téli szálláshelyet alakítottak ki a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság egyik állattartó telepén, a Jászberény és Nagykáta között található Egreskátai-major területén. A kivitelezés során szemestakarmány-tároló, tüzivíz-tároló, újabb itatók kialakítása, állategészségügyi okokból új betonozott karám, valamint kerítés építése valósult meg. Teljesen megújúlt a gépszín  és a gulyásszállás is. A major téli szállásul szolgál az állatoknak, amelyek tavasztól őszig a Tápió-Hajta-Vidéke Tájvédelmi Körzet legnagyobb rétjén töltik az időt. A beruházás hosszú távon is biztosítja a Nyík-réten zajló külterjes állattartás fenntartását, és ezen keresztül a Hajta mente természet-megőrzési területen a Natura 2000 jelölő fajok és élőhelyek megőrzését.

Az Európai Unió madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvének mellékleteiben szerepelnek azok a jelölő fajok, illetve élőhelyek, amelyek közösségi jelentőségűek, és megőrzésükről a tagállamoknak gondoskodniuk kell. Ennek keretében olyan területeket szükséges kijelölni, amelyek az adott tagállam területén biztosítják e fajok és élőhelyek hosszú távú fennmaradását: ezek a NATURA 2000 területek. 

A fejlesztés hozzájárul ahhoz, hogy megőrizhetők legyenek a következő generációk számára mindazok a növény- és állatfajok, amelyek joggal emelik a Kárpát-medencét önálló biogeográfiai régióvá. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság projektről készült filmje itt tekinthető meg:

A program a VEKOP-4.2.1-15-2016-00003 projektnek köszönhetően, európai uniós forrás bevonásával valósulhatott meg.

További részletek a támogatott projekt keresőben: Tovább

Hírlevél

© 2023 Fejlesztési hírek

Megszakítás