Biztonságosabb és élhetőbb lett Budapest-Józsefváros két negyede

2024. 02. 15.

A Versenyképes Közép-magyarországi Operatív Program támogatásával valósult meg a Magdolna-Orczy Negyed Program, ami a józsefvárosi lakosok és a kerület igényeire egyaránt reagált. A projekt egy olyan fejlődést elősegítő, komplex városrehabilitációs program volt, mely tartalmazott lakhatást és foglalkoztatást támogató, gazdaságélénkítő, közterületi valamint közbiztonságot növelő elemeket is.

A Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program című projekt célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészben koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák kezelése, illetve az akcióterületen élők társadalmi integrációjának elősegítése. A tervezésbe az önkormányzat bevonta a helyi lakosságot, az intézményeket, valamint az egyházi és civil szervezeteket, és figyelembe vette a 2015-ben elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégiát (ITS) is.

Az ITS az európai uniós költségvetési ciklusokhoz igazodva határozza meg Budapest Főváros Önkormányzata számára a város fejlesztésének középtávú feladatait, programját, s ennek keretében a megvalósítást biztosító kulcsprojekteket, a keretfeltételeket és az integrált akcióterületi beavatkozásokat.

A hét tömböt érintő városfejlesztés egyik eleme a lakhatási alprogram volt, aminek keretében két ingatlan komplex közösségi megújítása és közös tulajdonú részeinek felújítása valósult meg. Emellett közel 50 lakás külső-belső homlokzati nyílászáróit cserélték ki, amiket a felmért igényektől függően komfortossá is tettek. A projekt része volt a bérházak és bérlakások üzemelési költségeinek csökkentése is. Ezért 100%-os és vegyes tulajdonú önkormányzati ingatlant vontak be, így közel 250 lakás energetikai jellemzője javult, továbbá nyolc ingatlanban alakítottak ki zöldudvart. Ezeken kívül család- és lakóház-mentorálás keretében létrejöttek egymást segítő kapcsolati hálózatok a házakban, ami legalább 300 családdal teremtett kapcsolatot. Az önkormányzati bérházakban a helyi, speciális igényekkel rendelkezők számára is újítottak fel lakásokat. Ezen belül az egyik legfőbb cél az volt, hogy kivezető lakásokat alakítsanak ki a Józsefvárosi Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisztencia-teremtési Közösségi Program (LÉLEK-program) számára.

A projektben a foglalkoztatást segítő és a gazdaságélénkítő programok is központi szerepet kaptak. A helyi alacsony végzettségű, munkanélküli vagy kezdő munkavállalók, diákok és megváltozott munkaképességűek álláskeresését valamint munkaerőpiaci visszavezetését elősegítő program valósult meg. A foglalkoztatási program részeként kidolgoztak egy tanulási és szociális problémák megoldását segítő motivációs csomagot, valamint létrehozták a Foglalkoztatási és Oktatási Központot és egy közösségi-szociális mosodát, ami információs pontként is szolgált.

A komplex városfejlesztés részei voltak a közbiztonsági és közterületi programok, melyek keretében a résztvevő intézmények és szervezetek szabadidős szolgáltatásokat nyújtottak a fiatalok különböző célcsoportjainak hétköznapokon a délutáni, az esti és a hétvégi időszakokban. Megvalósult a szenvedélybetegséggel érintett családok felkeresése és önkéntes együttműködésen alapuló szakmai segítése is. 2019 és 2021 között működött egy problémaorientált közösségi rendészet, aminek segítségével a különböző bűncselekmények elkövetésének száma jelentősen csökkent. Ezeken túl a Kálvária tér fejlesztésével egy több célcsoportot is megszólítani képes, szociális tevékenységeknek helyet adó, valamint szabadidős programok befogadására alkalmas közösségi teret alakítottak ki.

A Józsefvárosi Önkormányzat a városrehabilitációs programra a teljes Orczy negyed megújítási folyamatának első lépéseként tekint, és a jövőben is törekszik arra, hogy fejlesztési forrásokat vonjon be a városrész megújításába.

202008_3_66996289

kép 1 / 13

A program a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 projekt keretében, európai uniós forrás bevonásával valósulhatott meg.

További részletek a támogatott projekt keresőben:tovább

Hírlevél

© 2023 Fejlesztési hírek

Megszakítás