Innovációs és Tudásközpont segíti a képzést a Budapesti Gazdasági Egyetem zalaegerszegi Gazdálkodási Karán

2024. 06. 07.

A Budapesti Gazdasági Egyetem zalaegerszegi Gazdálkodási Karán olyan egyedi, modern, környezettudatos oktatási és tanulási környezetet alakítottak ki, amely hozzájárul a gazdaságtudományi és informatikusképzés gyakorlatorientáltságához, a vállalati együttműködési formák alkalmazásához és az innovatív gondolkodás erősítéséhez.

Az innovációs kapacitás, a tudás, valamint a társadalmi, gazdasági, tudományos és kulturális kapcsolatok terén tapasztalható hálózatosodás meghatározó jelentőséggel bírnak egy térség társadalmi fejlődésének és gazdasági élénkülésének szempontjából. A zalai térség fejlesztésében kulcsszerepet tölt be a Budapesti Gazdasági Egyetem zalaegerszegi Gazdálkodási Kara (BGE GKZ). Az „Innovatív megoldások alkalmazásával a BGE GKZ Innovációs és Tudásközpont kialakítása” című projekt barnamezős beruházásként, 11 hektáros területen valósult meg Zalaegerszegen európai uniós és hazai forrásból. A fejlesztés célja a versenyképes tudáshoz való hozzáférést biztosítása mellett a kapacitások minőségének javítása, az oktatási eszközök és környezet modernizálása volt. A Központban olyan közösségi terek – Zöld Iroda Pont, Robotika Online Pont – jöttek létre, amelyek segítik a proaktív szemlélet érvényesülését, az oktatók, kutatók és hallgatók kompetenciáinak fejlődését. Emellett modern, a nemzetközi üzleti környezetet szimuláló oktatási és szolgáltató terek is kialakításra kerültek, amelyek a vállalati együttműködéseken alapuló gyakorlati képzés szakmai koncepciójának megvalósítását szolgálják, és hozzájárulnak a kutatási hálózatok bővüléséhez.

A Tudásközpont infrastrukturális adottságaira építve kívánja elősegíteni a térség gazdaságának fejlődését, amely révén tovább erősíti a tudás közvetítésében és a társadalmi innovációban betöltött értékteremtő szerepét. 

bge1

kép 1 / 6

A program az EFOP-4.2.1-16-2017-0001 projekt keretében, európai uniós forrás bevonásával valósulhatott meg.

További részletek a támogatott projekt keresőben:Tovább

Hírlevél

© 2023 Fejlesztési hírek

Megszakítás