Rendszeres segítséget kapott több százezer rászoruló gyermek

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program támogatásával valósult meg a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság projektje, melynek keretében évente egy alkalommal tartós fogyasztási cikkeket juttattak el azoknak a rászoruló családoknak, amelyekben 0-3 éves korú kisgyermeket nevelnek vagy ahol az anya várandós, emellett tanuláshoz szükséges tanszercsomagot is biztosítottak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 1-8. évfolyamos gyermekek részére. Az Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára című projekt időszak alatt 2018. januártól 2022. decemberig több mint 115 ezer...

Tanuljunk a könyvtárban!

Nagyszabású infrastruktúra-fejlesztés keretében újultak meg a tanulást, oktatást, kompetenciafejlesztést és ismeretterjesztést segítő könyvtári terek Zalaegerszegen. A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zala vármegye legnagyobb nyilvános könyvtáraként kulcsszerepet tölt be Zalaegerszeg és vonzáskörzete, valamint a vármegye kulturális életében. A széles kapcsolatrendszerrel bíró intézmény a város és a megye iskoláival, óvodáival, közgyűjteményekkel, alapítványokkal, civil szervezetekkel ápol kapcsolatot. Fontos szerepe van a nem formális és informális, tanórán kívüli tanulási alkalmak biztosításában, amelyek során az olvasásra nevelésen és...

Energetikai korszerűsítés a Ceglédi Református Általános Iskola és Óvodában

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) támogatásával valósult meg a Cegléd – Nagytemplomi Református Egyházközség által fenntartott iskola B épületének energetikai fejlesztése, ami így már megfelel a mai kor elvárásainak. A projekt eredményeként az épület fenntarthatóbb lett és csökkent az ökológiai lábnyoma is. A beruházás keretében kicserélték a homlokzati nyílászárókat, a falak és a padlásfödém utólagos hőszigetelése is megvalósult, illetve a padló rétegrendet felbontották és szigetelték talajnedvesség ellen. Emellett korszerűsítették a fűtési rendszert és...

Innovációs és Tudásközpont segíti a képzést a Budapesti Gazdasági Egyetem zalaegerszegi Gazdálkodási Karán

A Budapesti Gazdasági Egyetem zalaegerszegi Gazdálkodási Karán olyan egyedi, modern, környezettudatos oktatási és tanulási környezetet alakítottak ki, amely hozzájárul a gazdaságtudományi és informatikusképzés gyakorlatorientáltságához, a vállalati együttműködési formák alkalmazásához és az innovatív gondolkodás erősítéséhez. Az innovációs kapacitás, a tudás, valamint a társadalmi, gazdasági, tudományos és kulturális kapcsolatok terén tapasztalható hálózatosodás meghatározó jelentőséggel bírnak egy térség társadalmi fejlődésének és gazdasági élénkülésének szempontjából. A zalai térség fejlesztésében kulcsszerepet tölt be a Budapesti Gazdasági Egyetem zalaegerszegi Gazdálkodási Kara...

Digitális eszközökkel támogatott módszertanok fejlesztése négy Pest vármegyei köznevelési intézményben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében a Monori Tankerületi Központ által megvalósított fejlesztés eredményeként négy köznevelési intézményben minőségi javulást sikerült elérni a digitális oktatás színvonalában. A 4M – Motiváció, Modernizáció és Módszertani Menőség a Monori Tankerület intézményeiben című projekt szakmai megvalósításában a Gubányi Károly Általános Iskola (Pilis), a Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Gyömrő), a József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium (Monor) és a Nemzetőr Általános Iskola (Monor) vettek részt. A...

Közutazzunk! – Útépítés és múzeumpedagógia találkozása

A Kiskőrösi Úttörténeti Múzeum igazi különlegességnek számító programokkal hozta közelebb az útépítés izgalmas világát a fiatalokhoz. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kiskőrösi Úttörténeti Múzeuma sajátos módon illeszkedik a Közút Zrt. utódnevelési programjába. Tevékenysége nem csupán a kiskőrösi járási községek és városok érdeklődő közönségéhez jut el, hanem az egész országban egyedülálló élményeket és programokat kínál. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban uniós és hazai forrásból támogatott „Közutazzunk!” című projekt keretében hat oktatási intézménnyel kötöttek együttműködési megállapodást,...

Csökkent a generációk közötti szakadék Pest vármegye négy iskolájában

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program támogatásával valósult meg a tanulást-tanítást támogató digitális kompetenciák fejlesztése a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ négy iskolájában. A projekt keretében közel ötven pedagógus továbbképzésére került sor, akik a megszerzett tudás birtokában és az új digitális eszközöket használva élményszerű tanórákat tarthatnak. A mai internet-központú világban nagyon fontos, hogy a pedagógusok is naprakész képzéseket kapjanak a digitalizáció területén. A digitális fejlődés segítése fejlődésre nyitott iskolákban című projekt célja az volt, hogy a szigetszentmiklósi tankerület...

Legyen élmény a tanulás! Innovációk a Nemzeti Köznevelési Portálon

Gazdag digitális tartalommal és megújult kínálattal várja a diákokat a Nemzeti Köznevelési Portál. Száznál is több tankönyv online változatát, több tízezer interaktív feladatot, 3D ábrákat, animációkat, játékos tanulásra alkalmas megoldásokat, videoklipeket is kínál az Oktatási Hivatal portálja annak érdekében, hogy a gyerekek motiváltabbak és eredményesebbek legyenek a tanulás terén. „A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés” elnevezésű uniós kiemelt projekt célja az volt, hogy országosan egységes, a Nemzeti alaptanterv és kerettanterv...

Több száz intézmény vett részt az iskolai lemorzsolódás megelőzése érdekében indított projektben

A korai iskolaelhagyók számának csökkentése az Európa 2020 Stratégia egyik kulcsindikátora volt, és a hosszú távú célok között is kiemelten szerepel. Magyarországon az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében valósult meg a végzettség nélküli iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulók célzott támogatása és az intézkedésbe bevont köznevelési intézmények komplex fejlesztése. Magyarországon sok fiatal a tankötelezettségi kor vége előtt kimarad az alap- vagy a középfokú oktatásból és szakképzettség nélkül szinte lehetetlen munkaerő-piaci beilleszkedésük. Az iskolai lemorzsolódás, a munkanélküliség, a...

Egy izgalmas projekt az MTMI szakok népszerűsítésére

A kreatív, a műszaki és a gyakorlati készségek fejlesztésével kívánja vonzóvá tenni a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki – vagyis az úgynevezett MTMI – területeket a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) projektje, amely a 2014 és 2020 közötti európai uniós támogatási időszakban, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program finanszírozásával valósulhatott meg. Műhelyfoglalkozásokkal, műhely- és céglátogatásokkal, nyári táborokkal, vetélkedőkkel és nyílt napokkal igyekezett még vonzóbbá tenni az általános- és középiskolás korcsoport számára a matematikai, természettudományos, műszaki vagy...

Hírlevél

© 2023 Fejlesztési hírek

Megszakítás