Több ezer 25 év alatti fiatalnak segített az Ifjúsági Garancia program a Közép-magyarországi régióban

2023. 12. 15.

A munkanélküliség csökkentése és a fiatalok elhelyezkedésének támogatása két fundamentális nemzetgazdasági cél. A 2014–2020-as európai uniós támogatási időszakban megvalósított „Ifjúsági Garancia a Közép-magyarországi régióban” elnevezésű projekt fókuszában is e kettős törekvés állt – a programmal őszig közel 10 000 fiatalt sikerült elérni.

A  2008. évi válság hatására 2012-re olyan aggasztóan megemelkedett az Európai Unióban azoknak a fiataloknak a száma, akik nem álltak foglalkoztatásban, és oktatásban sem vettek részt, hogy az Unió közös cselekvést látott szükségesnek. Magas szintű, állam- és kormányfői szintű találkozók után, 2012. június 29-én az Európai Tanács szorgalmazta, hogy a tagállamok tegyenek nagyobb erőfeszítéseket a fiatalok foglalkoztatásának növelésére.

Az Európai Bizottság felszólította a már a 2014-20 közötti programozási időszak strukturális alap forrásait tervező tagállamokat, garantálják, hogy az iskolai tanulmányok befejezését követő négy hónapon belül valamennyi fiatal munkát találjon, tovább tanuljon, vagy aktív munkaerőpiaci intézkedésben vegyen részt. Az országoknak ezt  ún. „ifjúsági garanciaként ” kellett biztosítania.  Minden tagállamnak nemzeti akciótervet kellett készítenie arról, milyen beavatkozásokkal – köztük Európai Szociális Alap forrásainak bevonásával – fogják csökkenteni az ifjúsági munkanélküliséget. Magyarország Ifjúsági Garancia akciótervét 2013-ban fogadta el a Bizottság. 

A program megvalósítói azt a célt tűzték ki, hogy a nem foglalkoztatott, oktatási intézmény nappali tagozatán vagy szakképzésben tanulmányokat nem folytató, ún. NEET fiatalok minél rövidebb időt töltsenek munkanélküli státuszban, inaktivitásban vagy tanulás nélkül, illetve, hogy személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerőpiaci helyzetük javításához. Ez utóbbi jelenthet képzést, mobilitási vagy lakhatási támogatást, valamint különböző alkalmassági vizsgálatokhoz kapcsolt költségtérítést.

Az Ifjúsági Garancia bevezetésének első elemeként indult el a kevésbé fejlett régiókban a GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia kiemelt projekt, országos kiterjesztésére 2015. szeptember elsejével nyílt lehetőség, ekkor vette kezdetét a Közép-magyarországi régióban a 25 év alatti fiatalok elhelyezkedését, szakképesítés megszerzését támogató, Ifjúsági Garancia a Közép-magyarországi régióban című kiemelt projekt megvalósítása a VEKOP keretében.

A foglalkoztatási szolgálat, tanácsadás és mentorálás mellett a következő lehetőségek valamelyikét kínálhatja fel a fiatalnak: fiatalok elhelyezkedését segítő támogatások (béralapú támogatás, önfoglalkoztatóvá válás támogatása), fiatalok foglalkoztatását elősegítő képzésben történő részvétel támogatása. A munkaerőpiaci programelem nem az egyetlen támogatási lehetőség volt, vállalkozóvá válási támogatás és gyakornoki programok is megvalósultak.

A szakképzetlen fiatalokat főként arra szerették volna ösztönözni, hogy visszatérjenek a tanuláshoz, ezzel együtt lehetőséget kapjanak a gazdaság igényeihez igazodó szakképesítés megszerzésére. A szakképzett fiatalok esetében pedig a munkatapasztalat elérhetővé tételére, illetve a versenyszférában történő elhelyezkedés segítésére helyezték a hangsúlyt.

Az Ifjúsági Garancia munkaerőpiaci programba az összes rendelkezésre álló forrás terhére őszig 176 971 fő fiatalt vontak be, melyből 109 885 fő foglalkoztatásban álló résztvevő, továbbá 10 506 fő szerzett képesítést vagy tanúsítványt. A programból való kilépés után 6 hónappal 94 139 fő, a résztvevők 53%-a volt foglalkoztatott.

Az Ifjúsági Garancia a Közép-magyarországi régióban c. projekt keretében, október végéig több mint 8000 NEET fiatal vett részt a munkaerőpiaci programban, továbbá közel 1000 résztvevő szerzett képesítést vagy tanúsítványt.

A fejlesztés a VEKOP-8.2.1-15-2015-00001 projekt keretében, európai uniós forrás bevonásával valósulhatott meg.

A projektről többet megtudhatsz a támogatott projekt keresőben:Tovább

Hírlevél

© 2023 Fejlesztési hírek

Megszakítás