23 ezer hivatali ügyintéző kompetenciafejlesztése valósult meg

2023. 11. 14.

Országos szinten javította a közigazgatásban az ügyintézés minőségét, valamint növelte a munkatársak és az ügyfelek elégedettségét az a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program forrásaiból finanszírozott projekt, amelyben fejlesztették a területi államigazgatási szervek humánerőforrását.

A Miniszterelnökség, a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal, valamint a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. együttműködésével, 2016 és 2023 között valósulhatott meg a fővárosi, vármegyei, járási és kerületi hivatalokban dolgozó ügyintézők kompetenciafejlesztése. A terület hatékony működéséhez elengedhetetlen a munkatársak szakmai ismereteinek folyamatos bővítése, hiszen a változó jogszabályi környezet megköveteli a naprakész információk megszerzését és használatát a gyakorlatban.

A projekt során feltérképezték az államigazgatási szervek belső képzésszervezési és vizsgáztatási gyakorlatát, infrastruktúráját, az ezekhez tartozó igényeket, majd az eredmények alapján rugalmas belső képzési rendszert dolgoztak ki. Emellett biztosították az új rendszer ismereteinek elsajátításához szükséges oktatást. A projekt során 23 ezer ügyintéző vehetett részt továbbképzésen. A jelenléti oktatás mellett az e-learning is a program része volt, amely a tudásmegosztást, valamint az infokommunikációs eszközök használatát segítette elő.

A projektben kiemelt figyelmet kapott a közszolgáltató szervek működésének átvilágítása, és a bürokrácia csökkentéséhez, illetve a járási hivatalok megerősítéséhez kapcsolódó speciális munkaköri képességek erősítése. Fontos volt a munkatársak mentális egészségének és funkcionális készségeinek feltérképezésre, illetve az ezekhez kapcsolódó javaslatok megfogalmazása, továbbá a stressz és a munkahelyi kiégés kockázatát csökkentő, ezek kezelését megkönnyítő készségfejlesztő programok megvalósítása. Emellett prioritást élvezett a hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársaknak kidolgozott Mobilitási Program, amit pilot jelleggel bonyolítottak le.

A kormányablak-ügyintézői és általános ügyintézői képzések a mindennapok gyakorlatába pozitív változásokat hoztak, mert javult a területi államigazgatásban dolgozó munkatársak elkötelezettsége és felkészültsége, a személyes ügyintézés minősége, ezeknek köszönhetően fejlődött a közigazgatás versenyképessége. A visszajelzések alapján országosan nagyobb arányban valósult meg az ügyfélorientált gondolkodásmód, és nőtt az ügyfelek elégedettsége is.

A program a KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15-2016-00002 projekt keretében, európai uniós forrás bevonásával valósulhatott meg.

További részletek a támogatott projekt keresőben: Tovább

Hírlevél

© 2023 Fejlesztési hírek

Megszakítás