Összefogás a jövő tudományos szakembereiért a Debreceni Egyetemen

2023. 11. 14.

Mintegy 100 szakmanépszerűsítő rendezvénnyel támogatta az MTMI (matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai) szakok ismertségének, egyúttal a képzésekre jelentkezők számának növelését a Debreceni Egyetem. A Széchenyi2020 fejlesztési program támogatásból megvalósított eseménysorozattal közel 10 000 fiatalt értek el.

A Debreceni Egyetem kiemelt figyelmet fordít a műszaki-informatika képzési és kutatási területeinek fejlesztésére, igazodva ezzel a városban, illetve annak környékén működő vállalkozások igényeihez. Ennek kulcsa a megfelelő hallgatói utánpótlás biztosítása az MTMI szakokon. Elengedhetetlen ugyanis a természettudományi, műszaki, matematikai és informatikai tudományterületekhez kapcsolódó képzések folyamatos erősítése annak érdekében, hogy az egyetem szakembereket biztosíthasson a lokális piacnak, a tudásbázisa felhasználásával pedig kutatás-fejlesztési és innovációs forrásként is egyre erősebben jelen lehessen a térség ökoszisztémájában.

A fentiek jegyében indult el az a projekt, amely az érintett szakterületek iránti érdeklődés erősítését, a jelentkezők számának emelését és ezáltal a felsőfokú képzettségi szint növelését tűzte ki célul az észak-alföldi régióban, 2017 és 2022 között. A megvalósítás során fontos szempont volt, hogy javuljon a hátrányos földrajzi, társadalmi, gazdasági helyzetből érkező fiatalok képzettségi szintje. A célcsoportot elsősorban középiskolás tanulók alkották, de a rendezvények keretében az egyetemi oktatók is megismerhették az új generációk gondolkodásmódját.

A projektben a Debreceni Egyetem három kara – az Informatikai Kar, a Műszaki Kar, illetve a Természettudományi és Technológiai Kar – vett részt, őket három konzorciumi partner támogatta a megvalósításban: a Bolyai János Matematikai Társulat, a Neumann János Számítógéptudományi Társaság és az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség.

A fenti célok elérésére az egyetem számos olyan programot hívott életre, ami elősegíti bejutást a felsőoktatási intézményekbe. Rendezvényeiken olyan kiemelkedő életutakat is bemutattak, amelyek inspirációt jelentettek az érdeklődő tanulóknak. Mivel a tudomány népszerűsítésének és a pályaorientációnak elengedhetetlen eszköze az iskolák meglátogatása, a Természettudományi és Technológiai Kar oktatói a projekt keretében több mint 100 középiskolában tartottak tudománynépszerűsítő előadást. Intézeteikről, képzéseikről filmeket készítettek, amelyeket a kar honlapján és YouTube-csatornáján is elérhetővé tettek. Több alkalommal szerveztek nyílt napokat, illetve emelt szintű érettségire felkészítő tanfolyamot is indítottak. A koronavírus-járvány idején e-learning tananyagokat állítottak össze, amiket megosztottak a diákokkal. Emellett a megvalósítási időszakban évente szerveztek tudományos nyári táborokat, amelyek keretében összesen mintegy 100 középiskolás végezhetett tudományos kutatómunkát.

A megvalósult szakmanépszerűsítő valamint ismertető rendezvények – szakkörök, nyílt napok, szakmai napok, laborlátogatások, nyári táborok és a képzők számára tartott speciális kurzusok – száma megközelítette a százat, az ezekkel elért és megszólított fiatalok száma pedig a 10 000 főt.

20190704-01-043-DE-BS

kép 1 / 6

A fejlesztés az EFOP-3.4.4-16-2017-00023 projekt keretében európai uniós forrás bevonásával valósulhatott meg.

További részletek a támogatott projekt keresőben: Tovább

Hírlevél

© 2023 Fejlesztési hírek

Megszakítás