A család- és gyermekjólétet szolgálja az egykori kecskeméti Rudolf-laktanya

2024. 04. 24.

Két éve működik felújított épületegyüttesben a család- és gyermekjóléti szolgálat és központ Kecskeméten. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósult projektnek köszönhetően egy fejlettebb infrastrukturális környezetben valósul meg a városi és járási szintű családsegítő és gyermekjóléti ellátás. A korszerűen kialakított telephelyen modern és családfókuszú szociális munka folyik, emellett szakmai műhelyként is működik.

Kecskeméten 2016-tól a családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással integráltan működik az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága keretében. Az intézmény sokrétű feladatkört lát el. Mentálhigiénés tanácsadást nyújt, kríziskezeléssel segít az anyagi nehézségekkel küzdőknek. Tanácsadást biztosít a munkanélkülieknek, a lakhatási problémákkal küzdőknek, a fogyatékossággal élőknek, illetve egyéb szociálisan rászorult személyeknek és családtagjaiknak. Ezeken túl lépéseket tesz a gyermekek jóléte, családban nevelésének elősegítése és a veszélyeztetettség megelőzése érdekében. Feladatai közé tartozik továbbá a kórházi szociális munka, a 24 órában hívható készenléti szolgálat, a jogi és a pszichológiai tanácsadás és az utcai-lakótelepi szociális munka. A központ ráadásul a jogszabályi környezet változása miatt 2016. január 1-jétől már nemcsak Kecskemét és Városföld, hanem a kecskeméti járás teljes területét látja el. A megnövekedett feladatok tették indokolttá egy nagyobb, korszerűbb, a 21. századnak megfelelő színvonalú épület kialakítását, ahol az intézmény munkatársai megfelelő körülmények között láthatják el munkájukat.

Az intézmény az egykori kecskeméti Rudolf laktanyában kapott helyet. Az építkezés során a volt altisztképző, valamint a zuhany-mosókonyha az örökségvédelmi szempontoknak megfelelően teljesen megújult. A két épület között elhelyezkedő, kispuska lőtér műemlékvédelmi szakértő bevonásával született újjá és bővült ki. Itt kaptak helyet az intézmény ügyfélforgalmi és a közösségi funkciókat ellátó helyiségei, a két felújított épületben pedig dolgozói irodákat alakítottak ki. A három, fedett átjáróval összekötött, akadálymentesített épületben összesen 1300 négyzetméteren több mint ötven iroda, terem van. A szomszédos 5200 négyzetméteres terület szabadtéri programok és csoportfoglalkozások helyszíne. A beruházás során megvalósított energiahatékonysági intézkedések megteremtik az intézmény környezettudatos, költségtakarékos, hosszútávon fenntartható üzemeltetési lehetőségét.

A projekt az Integrált Településfejlesztési Stratégia részeként hozzájárul a város kulturális örökségének megőrzéséhez és helyreállításához. Kecskemét önkormányzata kiemelt feladatként tekint a család és gyermekjóléti szolgáltatások minőségi ellátására, amely nem csak az egyenlő életesély erősítésének igényét szolgálja, de hozzájárul az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításához is.

TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00002Uj-csalad-es-gyermekjoleti-kozpont-letrehozasa-Kecskemeten6

kép 1 / 6

A program a TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00002 projekt keretében, európai uniós forrás bevonásával valósulhatott meg.

További részletek a támogatott projekt keresőben:Tovább

Hírlevél

© 2023 Fejlesztési hírek

Megszakítás