Csökkent a generációk közötti szakadék Pest vármegye négy iskolájában

2024. 05. 08.

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program támogatásával valósult meg a tanulást-tanítást támogató digitális kompetenciák fejlesztése a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ négy iskolájában. A projekt keretében közel ötven pedagógus továbbképzésére került sor, akik a megszerzett tudás birtokában és az új digitális eszközöket használva élményszerű tanórákat tarthatnak.

A mai internet-központú világban nagyon fontos, hogy a pedagógusok is naprakész képzéseket kapjanak a digitalizáció területén. A digitális fejlődés segítése fejlődésre nyitott iskolákban című projekt célja az volt, hogy a szigetszentmiklósi tankerület négy résztvevő intézményben megkezdődhessen a digitális analfabetizmus ellen induló küzdelem. Hiszen nagy szakadék van a Z generáció (az 1990-es évek közepétől a 2010-es évek elejéig születettek) és az őket oktató tanárok generációja között. Ennek csökkentésére vállalkozott négy intézmény, a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola, a Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola, a Szigethalmi Szent István Általános Iskola és a Baktay Ervin Gimnázium.

A digitális kompetenciák fejlesztését támogató eszközök és módszerek megismertetését három terület mentén valósították meg, a matematikai kompetencia, a természettudományos megismerés és a szövegértés fejlesztésének támogatásával.

A projektben közel ötven pedagógus vett részt különböző módszertani továbbképzéseken, amik például a digitális tábla alkalmazásához, a digitális és interaktív eszközök, szoftverek és tananyagok gyakorlati alkalmazásához vagy az olvasástechnika, szövegértés és szövegalkotás kompetencia fejlesztését segítő korszerű módszerekhez, technikákhoz kapcsolódtak. A pedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztésével csökkent a generációk közötti különbség, melynek előnyeit több száz diák tapasztalhatja nap mint nap.

A programban a diákok, köztük nehezen integrálható sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyerekek digitális kompetenciáit is sikerrel fejlesztették.

A program a VEKOP-7.3.3-17-2017-00005 projekt keretében, európai uniós forrás bevonásával valósulhatott meg.

További részletek a támogatott projekt keresőben:Tovább

Hírlevél

© 2023 Fejlesztési hírek

Megszakítás