Hiánypótló fejlesztés a hagyományos magyar állatfajták génmegőrzéséért

2023. 11. 12.

Összesen hatszáz egyedből áll az az állatállomány, amelynek szakszerű, a fajták igényeinek megfelelő teleltetését a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság a Széchenyi2020 fejlesztési programban elnyert támogatásból biztosította. Az infrastruktúra-fejlesztés részeként számos további nélkülözhetetlen kiszolgáló funkciót ellátó épületeket is sikerült létrehozniuk. Mindez azért is különösen fontos, mivel a hazai nemzeti parkok közül a KMNPI rendelkezik a legnagyobb magyar szürke szarvasmarha tinó állománnyal és a fajta génmegőrzését szolgáló tehénállomány jelentős részével.

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság által gondozott magyar szürkemarhák és házi bivalyok több száz egyedből álló állományának korábban nem volt megfelelő téli tartási helye, ami komoly problémát jelentett a szakszerű teleltetésben. E komplexum kialakítása állt a Dévaványa térségében megvalósított fejlesztés középpontjában. Az eredménynek végül sikerült túlszárnyalnia a korábbi terveket, hiszen az elvégzett munkálatoknak köszönhetően a puszták belső területein található korábbi téli tartási helyeket is kiválthatták, azok mostantól nyári tartási helyként funkcionálnak. Ennek jelentőségét szemlélteti, hogy a Dévaványai-Ecsegi puszták a tizenháromezer hektárt is meghaladó kiterjedésükkel a nemzeti park legnagyobb részterületét képezik.

A most kialakított téli tartási helyen megépült az úgynevezett szürkemarha szárnyék, amely mintegy négyszáz – vegyes korosztályú – állat befogadására alkalmas, és egész télen megfelelő védelmet biztosít a ridegtartáshoz szokott állatoknak. A másik fontos építmény a bivalyistálló, amely kétszáz, ugyancsak vegyes korosztályú állatot tud befogadni a hideg hónapokban. Az infrastruktúra-fejlesztés része volt az olyan kiszolgáló funkciókat ellátó épületek létrehozása is, mint a gépszín, kútház, tüzivíztároló, trágyatároló, valamint az épületkomplexum belső úthálózatának és a közműveknek a kiépítése.

A nemzeti park pusztai területeinek fenntartásához nélkülözhetetlen a legeltetés, ezt pedig jelentős részben az igazgatóság kezelésében lévő – a génmegőrzést is szolgáló – régi magyar háziállatfajták, a magyar szürke szarvasmarha és magyar házi bivaly állományok segítségével tudják biztosítani. Jelenleg a Körös-Maros Nemzeti Park kezelésében található a magyar szürke szarvasmarha tinó állomány legnagyobb része és a fajta génmegőrzését szolgáló tehénállomány jelentős része is.

A Dévaványa térségében most megvalósított fejlesztés kiemelt figyelmet fordított a természetvédelmi szempontokra is.  Hatására jelentősen javult a legeltetés feltételrendszere, amely az egyes területrészeket évről-évre változó időszakokban, eltérő intenzitással, mozaikosan érinti. Ugyancsak kiemelt természetvédelmi értéke van annak, hogy sikerült megteremteni a legkedvezőbb feltételeket a Dévaványai-Ecsegi puszták legeltetéssel történő kezeléséhez. Ennek különös jelentőséget ad, hogy nemzetközi jelentőségű túzok élőhelyeknek is otthont ad ez a terület.

A program a KEHOP-4.1.0-15-2016-00042 projektnek köszönhetően, európai uniós forrás bevonásával valósulhatott meg.

A projektről többet megtudhatsz a támogatott projekt keresőben: Tovább

Hírlevél

© 2023 Fejlesztési hírek

Megszakítás