Legyen élmény a tanulás! Innovációk a Nemzeti Köznevelési Portálon

2024. 04. 10.

Gazdag digitális tartalommal és megújult kínálattal várja a diákokat a Nemzeti Köznevelési Portál. Száznál is több tankönyv online változatát, több tízezer interaktív feladatot, 3D ábrákat, animációkat, játékos tanulásra alkalmas megoldásokat, videoklipeket is kínál az Oktatási Hivatal portálja annak érdekében, hogy a gyerekek motiváltabbak és eredményesebbek legyenek a tanulás terén.

„A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés” elnevezésű uniós kiemelt projekt célja az volt, hogy országosan egységes, a Nemzeti alaptanterv és kerettanterv változásaihoz igazodó taneszközrendszert építsen ki. A 2016-2023 között megvalósult fejlesztés biztosította az általános és középiskolás tanulók számára a korszerű és akkreditált tankönyveknek, valamint a Nemzeti Köznevelési Portál digitális okostankönyveinek jelentős részét.

A projekt feladata kezdetben a tankönyvek iskolai kipróbálásának folytatása, hatékonyságuk és használhatóságuk gyakorlati tapasztalatokon alapuló ellenőrzése, valamint ezek alapján a tankönyvek javítása, átdolgozása, tanári segédanyagok készítése volt. Később a továbbfejlesztették a Nemzeti Köznevelési Portált és gondoskodtak a digitális tananyagtartalom-kínálat biztosításáról. Az oktatási esélyteremtés és a méltányos oktatás megteremtése érdekében, a nemzetiségi nevelésben-oktatásban részt vevő, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók részére is készültek korszerű taneszközök, valamint a hiányzó print tankönyvek hiányterületeinek lefedését is megoldották.

A földrajz tankönyvek például kiegészültek interaktív tematikus térképekkel, amelyek segítségével az elmúlt évek klímaváltozása is tanulmányozható. A kémiatanulást periódusos rendszer-alkalmazás és játékosított megoldások támogatják. Emellett Magyarország nagytájait bemutató 6 részes videoklip sorozat is készült. Az irodalomtankönyvekhez pedig megzenésített memoriterek, verselemzést támogató alkalmazás született.

A beruházás legfontosabb célként a hazai köznevelési rendszer hátránykompenzációs képességének erősítését, ezáltal a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését jelölte meg. A nyomtatott tankönyvek fejlesztésével párhuzamos online tananyagok elérhetősége révén a projekt a 1-12. évfolyamban tanulók és tanítók digitális kompetenciafejlesztéshez is nagymértékben hozzá tudott járulni.

A fejlesztés az EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 projekt keretében európai uniós forrásból valósulhatott meg.

A projektről többet megtudhatsz a támogatott projekt keresőben: Tovább

Hírlevél

© 2023 Fejlesztési hírek

Megszakítás