Megújult tanösvények várnak a Tihanyi-félszigeten

2024. 05. 31.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében adott komplex választ a Tihanyi-félsziget és tágabb térségének természetvédelmi problémáira, valamint a Belső-tó ökológiai állapotának javítására. A Lóczy Lajos tanösvény teljes rekonstrukciójával és a Levendula Ház Látogatóközpont tanösvény-hálózatba illesztésével az érdeklődők megismerhetik hazánk első tájvédelmi körzetének természeti kincseit.

A Tihanyi-félsziget számos vonatkozásban egyedülálló nemcsak hazánkban, de Európában is. A természeti értékek európai szintű elismerésére 2003-ban került sor, amikor az Európa Tanács a védett természeti területek Európa Diplomáját adományozta a félsziget nyugati részén fekvő mintegy 650 hektáros területnek. Különleges földrajzi helyzete, kialakulásának sajátosságai, mai tájképi megjelenése, földtani és történeti emlékei, ritka növény- és állatfajai mind-mind a legszebb és legféltettebb kincseink közé emelik. A félszigeten végigfutó 14 kilométer hosszú, húsz állomásos, zöld T jelzésű tanösvény nevét id. Lóczy Lajos földrajztudósról kapta. A tanösvény a KEHOP projektnek köszönhetően teljes egészében megújult, és 2022 őszétől játékos táblarendszerrel várja a kirándulókat.

A kiemelkedő tájképi értéket képviselő tihanyi Belső-tavat az elmúlt fél évszázadban jelentős negatív hatások érték. A horgászathoz kapcsolódó haltelepítések, az idegenhonos illetve invazív halfajok megjelenése és elszaporodása, illetve a település felől érkező többlet tápanyag hatására ugyanis egy hipertróf algás tó alakult ki. A hipertróf vizekre a vízinövények vagy algák burjánzása jellemző, ami idővel az élővilág részleges, esetleg jelentős pusztulásával járhat. A projekt keretében megvalósult a Belső-tó rehabilitációja és ökológiai állapotának javítása. A tó már korábban is körbesétálható volt, de a sétát érdekesebbé teszi a tíz állomással kialakított, játékos feladatokkal ellátott Tókerülő tanösvény, amely nem csak a természeti értékeket, hanem a tó és a környezetében folyó természeti értékőrző munkát is bemutatja.

A Tihanyi-félsziget és térségének komplex élőhely-fejlesztése című projekt keretében megvalósult még az élőhely kezeléséhez szükséges mezőgazdasági eszközbeszerzés, illetve a gyepkezelés és a legeltetéses állattartás feltételeinek biztosítása is. Emellett elkészült a Tihanyi-félsziget Natura 2000-es területének fenntartási és bemutatási terve is, illetve bővítették a természetvédelmi területkezeléshez, legeltetéshez és állattartáshoz kapcsolódó infrastruktúrát .

A komplex fejlesztés hozzájárult ahhoz, hogy a természetkedvelő turisták interaktív módon ismerhessék meg a terület történetét, és maradandó élménnyel gazdagodva térhessenek haza.

p800-29

kép 1 / 11

A program a KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 projekt keretében, európai uniós forrás bevonásával valósulhatott meg.

További részletek a támogatott projekt keresőben:Tovább

Hírlevél

© 2023 Fejlesztési hírek

Megszakítás