Testnevelés felsőfokon

2024. 05. 14.

A minőségi testnevelés fejlesztését célozta meg a Magyar Diáksport Szövetség projektje, ami az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program támogatásával valósult meg. Hozzájárult ahhoz, hogy a mozgástanítás korszerű megközelítésével a diákok egészségtudatos, jövőorientált életvezetési kulcskompetenciával bírjanak, és minél több tanuló viselkedésébe épüljön be az élethosszig tartó rendszeres testmozgás igénye.

A T.E.S.I. – 2.0 – Beavatkozások a minőségi (inkluzív) testnevelés oktatás és képzés megvalósítása érdekében című projekt arra a kihívásra adott választ, hogy a 21. században egyre növekvő mértékben alakult át a lakosság életvezetési kultúrája és életmódja. A mozgásszegény, ülő életmód negatív egészségügyi hatásokat eredményez, amelynek ellensúlyozása komoly kihívás mind a fiatalkorúak, mind a felnőttek körében. A Magyar Diáksport Szövetség nagyszabású fejlesztési programja az iskolai keretek között zajló egészségvédő testmozgás minőségi fejlesztését, népszerűsítését, és az egészségtudatos életvezetés oktatását célozta meg, összhangban a Kormány által elfogadott T.E.S.I 2020 stratégiával.

A T.E.S.I. 2020 testnevelés az egészségfejlesztésben stratégiai intézkedések fő célkitűzése a minőségi testnevelés oktatási keretrendszerének kidolgozása és az annak megvalósítását támogató fejlesztési útvonalterv meghatározása Magyarországon és az Európai Unióban. Emellett célként tűzi ki a minőségi testnevelés-oktatás feltételeinek kialakítását a köznevelés és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások illetve a képzések, képesítések területén. A javasolt intézkedéseket és beavatkozásokat annak figyelembevételével határozták meg, hogy azok középtávon valóban megvalósíthatók és fenntarthatók legyenek, és így hosszútávon is hatást érjenek el.

A projektben két továbbképzési program kidolgozása valósult meg, amelyek a tervezés és tanulásértékelés új megoldásaira és a pozitív motivációs környezet kialakítására, valamint a mozgástanítás korszerű megközelítésére irányultak az iskolai testnevelésben.. A  NETFIT egészségközpontú fittségmérési tesztrendszer sajátos nevelési igényű gyerekekre adaptált változatát pedig országos konferenciasorozat keretében mutatták be. 2019-ben továbbá megjelent az online elérhető NETFIT kézikönyv második, bővített kiadása. A képzéseken, szakmai konferenciákon és workshopokon több ezer ember vett részt, emellett szakmódszertani kiadványok és oktatófilmek is készültek.

A projekt hozzájárult a mindennapos iskolai testnevelés folyamatos minőségi alapokon nyugvó fejlesztéséhez, ami támogatja a minőségi mozgástanítás és a testnevelés oktatására jogosító képzések megújítását. 

A program az EFOP-3.2.8-16-2016-00001 projekt keretében, európai uniós forrás bevonásával valósulhatott meg.

További részletek a támogatott projekt keresőben:Tovább

Hírlevél

© 2023 Fejlesztési hírek

Megszakítás