Több száz intézmény vett részt az iskolai lemorzsolódás megelőzése érdekében indított projektben

2024. 03. 20.

A korai iskolaelhagyók számának csökkentése az Európa 2020 Stratégia egyik kulcsindikátora volt, és a hosszú távú célok között is kiemelten szerepel. Magyarországon az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében valósult meg a végzettség nélküli iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulók célzott támogatása és az intézkedésbe bevont köznevelési intézmények komplex fejlesztése.

Magyarországon sok fiatal a tankötelezettségi kor vége előtt kimarad az alap- vagy a középfokú oktatásból és szakképzettség nélkül szinte lehetetlen munkaerő-piaci beilleszkedésük. Az iskolai lemorzsolódás, a munkanélküliség, a társadalmi kirekesztettség és a szegénység szorosan összefügg, így a veszélyeztetett intézmények támogatása nagy jelentőséggel bír. 

A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása című projekt hozzájárult a köznevelési intézmények hálózatosodásához és elősegítette a kedvezményezett Oktatási Hivatal által működtetett területi és térségi pedagógiai szakmai szolgáltató és módszertani támogató rendszer valamint az oktatásszervezési intézkedési tervek fejlesztését. A bevont, összesen közel 450 óvoda, általános és középfokú oktatási-nevelési intézmény egyedi és differenciált intézményi fejlesztési programokban vett részt központi támogatással. A projekt során célzottan támogatták a végzettség nélküli iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulókat, így javították az iskolai és későbbi munkaerőpiaci sikerességükhöz szükséges feltételeiket. Ezeken felül a szegregáció elleni küzdelem is megjelent a program keretében.

A projekt eredményeként közel 450 köznevelési intézményben javult a minőségi neveléshez-oktatáshoz való hozzáférés, a köznevelési intézmények partneri kapcsolatai megerősödtek és jó gyakorlatok adaptálhatóvá váltak. Bővültek az Oktatási Hivatal területi és térségi pedagógiai szakmai szolgáltatásai és módszertani kínálata, javult a végzettség nélküli iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulókhoz kapcsolódó pedagógiai szolgáltatás kínálata, ami hozzájárul a befogadó nevelés-és oktatásszervezés megteremtéséhez.

Az Oktatási Hivatal projektjében vállalta, hogy kialakítja az iskolai lemorzsolódás megelőzését támogató komplex intézményfejlesztés modelljét. Ennek eredménye az Iskolai Lemorzsolódás Megelőzését Támogató Pedagógiai Rendszer (ILMT PR), amit elsőként a projektben részt vevő 300 feladatellátási helyen vezettek be.

A program az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 projekt keretében, európai uniós forrás bevonásával valósulhatott meg.

További részletek a támogatott projekt keresőben:Tovább

Hírlevél

© 2023 Fejlesztési hírek

Megszakítás