Megújuló energiaforrást hasznosító biomassza fűtőmű csatlakozott a távhőszolgáltatáshoz Kecskeméten

2024. 03. 18.

Európai uniós támogatásnak köszönhetően létesült megújuló energiaforrást hasznosító biomassza fűtőmű Kecskemét déli iparterületén, a Mindszenti körúton. A Széchenyi 2020 program keretében, kiemelt kormányzati beruházásként megvalósult projekt a hazai távhőszektor jelenlegi legnagyobb beruházása, amely egyúttal a TERMOSTAR Kft. eddigi történetének legjelentősebb fejlesztése is.

A Kecskemét város energiagazdálkodására nézve meghatározó jelentőséggel bíró Biomassza-tüzelésű fűtőmű megvalósítása és a kecskeméti távhőrendszerbe integrálása elnevezésű projekt a Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. és az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) konzorciumában valósult meg.

Kecskeméten Széchenyiváros és Árpádváros körzetekben a Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. biztosítja a lakosok számára a távhőszolgáltatást, két körzeti fűtőerőmű segítségével. Az egyik fűtőerőmű Árpádváros és a Városközpont távhőigényét biztosítja, a másik Széchenyivárosban Kecskemét legnagyobb lakótelepét látja el. Erre a hálózatra csatlakozik a projekt keretében megépült biomassza tüzelésű fűtőerőmű.

Az új fűtőerőmű lehetővé teszi a megújuló tüzelőanyagok (faapríték, városi és egyéb zöldhulladék) alkalmazását a távhőszolgáltatás ellátása során. A biomasszaüzem működésével mintegy 10 százalékkal nő az erdősíthető területek aránya is, mert felszabadulnak azok a területek, amelyeket jelenleg a földeken hagyott fahulladék foglal el –  ezt a jövőben a fűtőműben hasznosítják.

A fejlesztések során nem csak az erőmű megépítése és üzembe helyezése volt a cél, hanem az új üzem integrálása is a meglévő távhőrendszerhez és hőforrásokhoz. Ehhez szükség volt a rendszer infrastrukturális fejlesztéséhez, különböző keringető-, nyomástartó- és szivattyúrendszerek átalakításával. Távhővezetékek is épültek, így a biomassza fűtőerőmű egységes rendszer alkot a Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. által üzemeltetett teljes távhőhálózaton.

A fejlesztés révén csökken Kecskemét földgázkitettsége, miközben új körzetek, illetve fogyasztók számára is elérhetővé válik a megújuló energiaforrás igénybevétele. A projekt emellett hozzájárul a fogyasztói, szolgáltatói költségek stabilan tartásához is.

A program a KEHOP-5.3.4-21-2021-00003 projekt keretében, európai uniós forrás bevonásával valósulhatott meg.

További részletek a támogatott projekt keresőben:Tovább

Hírlevél

© 2023 Fejlesztési hírek

Megszakítás