Új technológiával, bővített kapacitással biztosít egészségesebb környezetet a csepregi szennyvíztisztító

2024. 01. 12.

A Környezet- és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) egyik fő célkitűzése a települési vízellátás, a szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint a szennyvízkezelés fejlesztése volt. A prioritás keretében megvalósult projektek látványos eredményeket értek el, hiszen mintegy 300.000 ember jut hozzá jobb ivóvízellátáshoz, és megközelítőleg ugyanennyien részesülnek javított szennyvízkezelésben.  Az egyik ilyen eredményesen végrehajtott fejlesztés „A szennyvíztisztító telep korszerűsítése Csepregen” című projekt, amelynek célja egy korszerű szennyvíztisztító és a hozzá kapcsolódó szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése volt. A fejlesztésnek köszönhetően a térségi közműszolgáltató 21. századi színvonalon képes megóvni Csepreg, Horvátzsidány, Kiszsidány és Ólmod települések felszíni és felszín alatti vizeit.  

A szennyvíztelep korszerűsítése és kapacitásának növelése már időszerű volt. Az új bekötések jelentős növekedése miatt a telep mind hidraulikai, mind pedig szerves anyag terhelés tekintetében túlterheléssel küzdött. A probléma súlyosságát jól jelezte, hogy egy idő után már korlátozni kellett az új szennyvíz rákötéseket a rendszerre. Gyakran előfordult, hogy csapadékos időszakokban a csapadék a legálisan és az illegálisan csatlakoztatott csapadékelvezetéseken keresztül, vagy a nem megfelelően kialakított tisztító aknákból szennyvízcsatorna hálózatba került. Ez a többletterhelés jelentős mértékben rontotta a szennyvíztisztító hatásfokát.

A problémák megoldására a KEHOP-projekt keretében jelentős fejlesztések valósultak meg. A szennyvíztisztító és a szennyvízhálózat technológiailag és technikailag tovább bővült, korszerűsödött és alkalmassá vált a megnövekedett igények kiszolgálására. A modernizált rendszerrel a lakosság szennyvíz elhelyezése, tisztítása is megoldottá vált és a bővült kapacitás településfejlesztési szempontból is több lehetőséget teremtett a város részére.

A projekt emellett lehetőséget adott arra, hogy a település teljes lakossága rácsatlakozzon a szennyvízhálózatra. A fejlesztés eredményessége szempontjából ez különösen fontos tényező, mert a kellő hatékonyság eléréséhez szükséges, hogy a lakosok minél nagyobb arányban kössenek rá a kiépített rendszerre.

A térséget ellátó szennyvíztisztító megfelel a Magyarországon hatályos legszigorúbb szabályozásoknak. A kor színvonalának megfelelő, szakszerű tisztítás révén Csepreg és a környező települések lakosai egészségesebb, a szennyvíz okozta egészségügyi kockázatoktól mentes körülmények között élhetik életüket.

IMGP9155

kép 1 / 14

A program az KEHOP-2.2.1-15-2015-00026 projekt keretében, európai uniós forrás bevonásával valósulhatott meg.

További részletek a támogatott projekt keresőben:Tovább

Hírlevél

© 2023 Fejlesztési hírek

Megszakítás