Megújuló energiaforrást hasznosító biomassza fűtőmű csatlakozott a távhőszolgáltatáshoz Kecskeméten

Európai uniós támogatásnak köszönhetően létesült megújuló energiaforrást hasznosító biomassza fűtőmű Kecskemét déli iparterületén, a Mindszenti körúton. A Széchenyi 2020 program keretében, kiemelt kormányzati beruházásként megvalósult projekt a hazai távhőszektor jelenlegi legnagyobb beruházása, amely egyúttal a TERMOSTAR Kft. eddigi történetének legjelentősebb fejlesztése is. A Kecskemét város energiagazdálkodására nézve meghatározó jelentőséggel bíró Biomassza-tüzelésű fűtőmű megvalósítása és a kecskeméti távhőrendszerbe integrálása elnevezésű projekt a Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. és az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) konzorciumában valósult meg....

Árvízcsúcs-csökkentő tározó védi Tótszentmártont

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával valósult meg a Zala vármegyei község belterületének védelmét szolgáló vízkár elhárítási és vízvisszatartási célú záportározó építése. A létesítmény alkalmas mind a rendkívüli áradások kártételei elleni védekezésre, mind a lokális vízvisszatartásra. A Tótszentmártont átszelő Borsfa-patak az elmúlt 20 évben többször elöntötte a települést. A patakot heves felhőszakadások idején körülbelül egy napos levonulási idő jellemez. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt legfőbb célja a község belterületének védelme, az ár-, belvíz-,...

Energiahatékony kazánrendszer biztosítja a soproni lakosok távhőszolgáltatását

A Sopron városában távhőszolgáltatást ellátó Sopron Holding Zrt. egy európai uniós támogatású projekt keretében hajtott végre fejlesztéseket a szolgáltatás költségeinek és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében. A projekt a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) támogatásával, az Európai Unió és a magyar állam társfinanszírozásában valósulhatott meg, és hozzájárul  a KEHOP egyik kiemelt célkitűzéséhez, a környezetszennyezés csökkentéséhez és a vállalatok energiahatékonyságának növeléséhez. A beruházás keretében végrehajtott fejlesztések eredményeképpen a Sopron Holding Zrt. energiahatékonyan tudja biztosítani...

Megújult a vízvezeték hálózat Kecskemét és Ballószög településeken

Az európai uniós forrásból megvalósult fejlesztés célja a vízveszteség csökkentése, továbbá a víziközmű-szolgáltatás energiahatékonyságának növelése és a lakosságnak nyújtott szolgáltatás magas minőségének a biztosítása. A vízhálózatok megfelelő működését jelentősen hátráltatják a fel nem tárt szivárgások és az előforduló csőtörések, mind vízmennyiségben, mind hatékonyságban. A problémák kezelésére Kecskemét és Ballószög Önkormányzata a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.-vel közösen, európai uniós forrásból és önerőből valósította meg a „Vízveszteség csökkentés, víziközműszolgáltatás energiahatékonyságának növelése Kecskemét és Ballószög településeken” című...

Új technológiával, bővített kapacitással biztosít egészségesebb környezetet a csepregi szennyvíztisztító

A Környezet- és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) egyik fő célkitűzése a települési vízellátás, a szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint a szennyvízkezelés fejlesztése volt. A prioritás keretében megvalósult projektek látványos eredményeket értek el, hiszen mintegy 300.000 ember jut hozzá jobb ivóvízellátáshoz, és megközelítőleg ugyanennyien részesülnek javított szennyvízkezelésben.  Az egyik ilyen eredményesen végrehajtott fejlesztés „A szennyvíztisztító telep korszerűsítése Csepregen” című projekt, amelynek célja egy korszerű szennyvíztisztító és a hozzá kapcsolódó szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése volt. A fejlesztésnek köszönhetően a térségi...

Korszerűbb ivóvíz-rendszerrel gazdagodott három Vas vármegyei település

Új technológia bevezetésével javították Répcelak, Csánig és Nick térségének vízminőségét. A Környezet- és Energetikai Hatékonysági Operatív Program támogatásával átalakították valamint modernizálták a répcelaki vízműtelep kezelőépületét, és benne egy új, óránként harminc köbméteres kapacitású vízkezelési, víztisztítási technológiát vezettek be, illetve vezérlő automatikát építettek ki. A lakosság ivóvíz-ellátása a legfontosabb közszolgáltatások egyike, nélkülözhetetlen emberi szükségletet és társadalmi-közegészségügyi igényt szolgál. A folyamatos lakossági ellátás mellett a fejlesztés fontos szempontja volt az, hogy a három érintett településen iskolák és...

Hírlevél

© 2023 Fejlesztési hírek

Megszakítás