Személyiségfejlesztő programokkal a gyermekek képességeinek erősítéséért

2024. 01. 08.

A gyermekek tanulási képességeinek fejlesztése, nyelvi és kommunikációs készségeik erősítése, kreativitásuk bátorítása és a digitális tudás elmélyítése – ezekről szólt a Csodaszarvas közösségi program a nyíregyházi Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskolában. A projektben, amely a 2014–2020-as európai uniós támogatási időszakban, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretein belül valósult meg, több mint hétszáz tanuló vett részt tevékenyen.

A Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program egy országos kezdeményezés, amelynek fókuszában az élménypedagógia. A tantervet jól kiegészítő, tematikus alkalmak (tanórák) célja a közösségépítés, a személyiségfejlesztés, illetve a játékos, saját élményen és aktivitáson alapuló tanulás. A program másfél órás elemei összességében egyhetes tábori terveket alkotnak, amelyek ívszerűen kapcsolódnak egymáshoz. A program további célja a pedagógusok módszertani eszköztárának élménypedagógiai alapú bővítése.

Ebben az izgalmas kezdeményezésben vett részt a nyíregyházi Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola, amely 2021-ben összesen 704 diákjának tartott Csodaszarvas közösségi programot az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében, európai uniós forrás bevonásával. A Botoló Nonprofit Közhasznú Kft. fenntartásában működő intézmény a művészetpedagógia segítségével valósított meg komplex személyiségfejlesztő programot, ahol a gyermekek tematikus foglalkozásokon találkozhattak a művészeti nevelés különböző formáival. Az elsődleges cél az volt, hogy a résztvevőkben felkeltsék az egész életen át tartó tanulás lehetőségét és előnyeit, hiszen ez a felnövő generációk esélyegyenlőségének egyik alapja.

A napközi-otthonos képzések többféle elemből épültek fel, melyek mindegyike fontos üzenetet tartalmazott. Ilyen volt például a tanulási képességek fejlesztéséről szóló rész, vagy éppen a nyelvi és kommunikációs készségek, illetve a digitális tudás erősítését célzó foglalkozás – ezek olyan területek, amelyek megkönnyítik az érvényesülést. Szintén nagy hangsúlyt helyeztek a kulcskompetenciák (anyanyelvi, matematikai, digitális, személyközi, állampolgári) fejlesztésére, a kreativitás erősítésére, kibontakoztatására, a közösségépítésre, a társadalmi beilleszkedés megkönnyítésére, valamint az egészséges életmód elemeinek (személyes higiénia, egészséges táplálkozás, rendszeres testmozgás, környezetvédelem) megismertetésére.

A kézműves foglalkozásokon a gyerekek új technikákat tanulhattak meg, továbbá felfedezhették a színészkedés alapjait, betekintést nyerhettek a magyar népzene és néptánc világába, illetve kipróbálhatták a népi hangszereket.

A fentiek mellett közösségépítő programként kirándulásokon, zenés eseményeken és különböző vetélkedőkön is részt vehettek a tanulók. A Csodaszarvas közösségi program minden eleme a személyiségük sokoldalú, komplex fejlesztését szolgálta.

A program az EFOP-3.3.5-19-2020-00008 projekt keretében európai uniós forrás bevonásával valósulhatott meg.

További részletek a támogatott projekt keresőben: Tovább

Hírlevél

© 2023 Fejlesztési hírek

Megszakítás