Védelmi és rehabilitációs intézkedések a Mosoni-Dunán

Az Országos Vízügyi Igazgatóság a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program támogatásával valósult meg a Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja. A bonyolultnak tűnő, és laikusok számára nehezebben értelmezhető projektcím mögött azonban igen fontos eredmények húzódnak meg: a lakosság védelme, valamint a természetes élőhelyek megőrzése és helyreállítása. A Dunán kialakult jelentős medersüllyedés és a klímaváltozás által okozott árvízszint-emelkedés komoly kihívást jelent a térség számára. A károkozás csökkentése érdekében átfogó fejlesztéseket hajtottak végre a Mosoni-Duna alsó szakaszán, amely...

Nagyléptékű szennyvízközmű fejlesztés az Észak-Magyarországi régióban

Az Észak-magyarországi régióban jelentős értékű, meghatározó mértékű szennyvíz-beruházás sorozat zárult le a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program támogatásával. A szennyvízközmű fejlesztés ugyan nem tartozik a látványos projektek közé, mégis több figyelmet érdemel, hiszen ha probléma van vele, azt mindannyian rögtön megérezzük. A településeken átívelő, több ezer embert érintő projekt hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország régióról-régióra valósíthassa meg az uniós szerződésekben rögzített szennyvíz-elvezetési és – tisztítási helyzetének javítását. Több éves előkészítés eredményeként nyerte el Sárospatak Város Önkormányzata...

A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer befejezésének végső állomását jelenti a Marótvölgyi öblözet rendezése

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) támogatásával megvalósult beruházás általános célja volt a fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek és helyzetének javítása annak érdekében, hogy az éghajlatváltozás felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt káros hatásait mérsékeljék. Emellett elősegítette a vízhiányos időszakokban jelentkező vízigények kiszolgálását, és a természetes vízkészletek hasznosíthatóságának növelését. A projekt eredményeképpen mérséklődnek a vizek többletéből vagy hiányából származó kedvezőtlen hatások. A Kis-Balaton az 1900-as évektől kezdve folyamatosan ki volt téve az aktuális fejlesztési céloknak....

Árvízcsúcs-csökkentő tározó védi Tótszentmártont

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával valósult meg a Zala vármegyei község belterületének védelmét szolgáló vízkár elhárítási és vízvisszatartási célú záportározó építése. A létesítmény alkalmas mind a rendkívüli áradások kártételei elleni védekezésre, mind a lokális vízvisszatartásra. A Tótszentmártont átszelő Borsfa-patak az elmúlt 20 évben többször elöntötte a települést. A patakot heves felhőszakadások idején körülbelül egy napos levonulási idő jellemez. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt legfőbb célja a község belterületének védelme, az ár-, belvíz-,...

Turisztikai látványosság a teljesen megújult Sió-zsilip

Korszerűbbé, hatékonyabbá és látványosabbá vált a Sió-csatorna valamint közvetlen környezete az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által közösen megvalósított európai uniós projektjének köszönhetően. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) támogatásával ezen belül a több mint hetven évvel ezelőtt épült vízleeresztő zsilip és hajózsilip is teljesen megújult Siófokon. Ilyen mértékű vízgazdálkodási beruházás a múlt század első felében volt utoljára az ország második legjelentősebb turisztikai területén, a Balatonon. A „Balaton levezető rendszerének korszerűsítése”...

Megújult a vízvezeték hálózat Kecskemét és Ballószög településeken

Az európai uniós forrásból megvalósult fejlesztés célja a vízveszteség csökkentése, továbbá a víziközmű-szolgáltatás energiahatékonyságának növelése és a lakosságnak nyújtott szolgáltatás magas minőségének a biztosítása. A vízhálózatok megfelelő működését jelentősen hátráltatják a fel nem tárt szivárgások és az előforduló csőtörések, mind vízmennyiségben, mind hatékonyságban. A problémák kezelésére Kecskemét és Ballószög Önkormányzata a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.-vel közösen, európai uniós forrásból és önerőből valósította meg a „Vízveszteség csökkentés, víziközműszolgáltatás energiahatékonyságának növelése Kecskemét és Ballószög településeken” című...

Megújulva fordultak rá a jubileumi évre a Tisza-tó lelkénél – Felújították az 50 éves Kiskörei Vízlépcsőt

Idén 50 éves a Tisza-tó lelkének is nevezett duzzasztómű, a Kiskörei Vízlépcső, amely meghatározó szerepet tölt be az Alföld társadalmi és gazdasági életében, ezért kiemelt fontosságú üzembiztonságának a fenntartása. A duzzasztómű kulcsszerepet tölt be az alföldi öntözőrendszerek vízigényeinek biztosításában, az ár- és belvízveszély elhárításában, valamint a Tisza tó vízszintjének fenntartásában  Éppen ezért jelentős a térség életében az az uniós támogatással megvalósított projekt, amelynek keretében átfogó rekonstrukción esett át a vízlépcső, így biztonságos működése hosszútávon biztosítottá...

Hírlevél

© 2023 Fejlesztési hírek

Megszakítás